БЛОЧНО МОДУЛЬНІ ОЧИСНІ ГОСПОДАРЧО – ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД потужністю 30 – 200м3/доб.

Повна заводська готовність

Виготовлено в Україні

Готелі | Школи | Адміністративні корпуси | Гольф-клуби

Кемпінги | Туристичні комплекси | Ресторани | Селища

 • Високий ефект очищення
 • Можливість розширення
 • Мінімальні витрати на будівництво
 • Відсутність запаху
 • Компактність
 • Низькі енерговитрати
 • Мінімальна кількість осаду
 • Стійкість до пікових навантажень
 • Проста та надійна експлуатація

В блочно-модульних очисних спорудах реалізується екологічно чиста технологія глибокого біологічного очищення стічних вод біоценозом закріплених автотрофних та гетеротрофних мікроорганізмів, які діють в аеробних та аноксидних умовах.

Принципово новою є основа технології – відмова від використання аеротенків з плаваючим мулом та повний перехід на біохімічні процеси з використанням іммобілізованого мулу. Мікробіологічні процеси очищення мають високу стійкість до відхилення навантаження, які виникають в результаті нерівномірного потрапляння стічних вод.

У разі зміни таких параметрів як:

 • температура, ступінь мінералізації;
 • концентрація та збалансованість вмісту стоків;

біоценози самостійно змінюють свій якісний та кількісний склад під нові умови. При короткочасному шоковому навантаженні система самовідновлюється. В процесі очищення стоків надлишковий мул відсутній.

При аварійних режимах подачі стоку або електроенергії блок біологічного очищення швидко (за декілька діб) входить в оптимальний режим роботи.  Логіка природного процесу проста та зрозуміла, тому не потребує залучення висококваліфікованих кадрів та спеціального обслуговування.

Все обладнання працює в заданому автоматичному режимі. Комплектуючі та матеріали довговічні, не потребують заміни та ремонту.

            Технологія передбачає активне біологічне знезараження на 99% стоку шляхом трофічних (фагоцитарних та літичних) взаємодій на розвинутому закріпленому біоценозі та створенні умов для розвитку “хижаків”, що спеціалізуються на знищенні патогенних мікроорганізмів та дрібноклітинного надлишкового мулу.

У разі підвищених вимог до дезинфекції, сток знезаражується УФ-випромінюванням.

Розробка враховує жорсткі природоохоронні нормативи, розміщення та експлуатацію в зоні суворої санітарної охорони та забезпечує глибоке біологічне очищення стоків до норм ПДК за всіма показниками без використання хімічних реагентів.

Запропонована технологія, завдяки малим розмірам, високій швидкості очищення та інтенсифікації процесів на кожній стадії, практично виключає шкідливі викиди в атмосферу та запахи на житлово-комунальних об’єктах.

[bws_related_posts]