ПРОФІПЛАСТ

Карбамід-аміачна суміш (КАС)

Фото колоска пшениці.
Мінеральні добрива представлені в трьох основних групах: гранульовані, рідкі та водорозчинні. Найбільше розповсюдження отримала гранульована форма через доступність форми її внесення. Рідкі мінеральні добрива на ринку представлені в наступному асортименті: аміак безводний, аміачна вода, РКД (Рідкі комплексні добрива) та КАС (карбамід-аміачна суміш).

Чому ж краще віддати перевагу КАС?

КАС містить всі три форми азоту. Амідна форма азоту (NH2+). Достатньо легко проникає в рослину через листовий апарат, проте їй знадобиться значно більше часу, щоб проникнути в рослину через коріння. Для цього амідній формі знадобиться трансформуватись спочатку в амонійну, а тільки потім — в нітратну форму, та й то за умови позитивних температур. Температура навколишнього середовища напряму впливає на швидкість проходження трансформації форм азоту, адже цей процес проходить за участі ґрунтових мікроорганізмів. Як видно з таблиці 1, чим вище температура — тим швидше проходить процес трансформації.
Нітратна форма швидко та повністю поглинається кореневою системою рослин, амонійна ж форма (NH4+) не поглинається ані листям, ані корінням. Їй, як і амідній формі, необхідна участь мікроорганізмів та позитивні температури. Таким чином, при внесенні КАСу, який має різні форми азоту, ми отримуємо пролонгований ефект його засвоєння рослинами. На жаль, при внесенні аміачної селітри в умовах тимчасового чи постійного надлишку вологи (наприклад, весною), значна частина нітратного азоту вимивається з ґрунтовою вологою, коли він йде нижче зони поширення коріння. Азот при цьому становиться недоступним для живлення рослин. Для забезпечення оптимального живлення рослин азотом необхідно в першу чергу проводити дробне підживлення сільськогосподарських культур, оскільки споживання азоту проходить протягом всього періоду вегетації. У зв’язку з вищенаведеним внесення КАСу весною — оптимальне рішення.

Що таке КАС?

КАС — це суміш водних розчинів аміачної селітри та карбаміду (у співвідношенні 35,4% карбаміду, 44,3% селітри, 19,4% води, 0,5% аміачної води). Щільність рідкого добрива до 1,34 кг/м3. Єдине азотне добриво, яке вміщує три форми азоту - КАС-суміш водних розчинів аміачної селітри та карбаміду: нітратний азот — забезпечує миттєву дію; амонійний азот — в процесі нітрифікації переходить в нітратну форму; амідний азот — в результаті діяльності ґрунтових мікроорганізмів переходить в амонійну форму, а потім у нітратну.

Фото вертикального резервуару для КАС.
Пластиковий резервуар для КАС 50 м3
виробництва Профіпласт
Таким чином, КАС забезпечує пролонговане живлення рослин азотом. Через відсутність у складі КАС вільного аміаку він не випаровується в атмосферу при внесенні, однак наявність амонійної форми все ж робить мінімальний вклад бажаної, особливо в умовах високих температур та відсутності опадів після внесення. Втрати азоту при внесенні КАС не перевищують 10% від загального азоту, в той час як при внесенні гранульованих азотних добрив вони досягають 30-40%.

Одне з найважливіших переваг КАС в його високій технологічності: Внесення КАС як рідких добрив більш рівномірне, ніж твердих, гранульованих. Внесення КАС можна поєднувати із використанням пестицидів в одній баковій суміші. Доцільно використовувати для дробних підживлень рослин в період вегетації. При цьому водночас проходить як кореневе, так і позакореневе підживлення. В залежності від фаз розвитку культурних рослин та обладнання для внесення, КАС розводять водою у необхідному співвідношенні або вносять не розводячи. Внесення КАС добре поєднується з мікроелементами. Необхідність позакореневих підживлень залежить від наступних факторів: стресові ситуації (низькі температури, заморозки, недостатність вологи тощо), зменшення інтенсивності засвоєння елементів живлення кореневою системою, що зменшує темпи росту та розвитку. В умовах низьких температур або недостатньої вологи в ґрунті поглинання поживних речовин значно зменшується. Часто критичні періоди відносно нестачі макро- та мікроелементів в зернових настають у фазі виходу в трубку. В наслідок інтенсивного, швидкого нарощування вегетативної маси запаси легкодоступних елементів живлення з ґрунту вичерпуються або їх засвоєння не встигає за темпами росту рослин. В такій ситуації необхідні позакореневі (листові) підживлення КАСом. При цьому відсоток та швидкість засвоєння елементів живлення з добрив КАС через листову поверхню значно вище, ніж при засвоєнні з добрив, внесених в ґрунт. Амідна форма азоту швидко потрапляє через листову поверхню зернових колосових та інших культур. Листове підживлення можна поєднувати з внесенням мікроелементів та (або) засобів захисту рослин, проте необхідно розбавляти КАС водою у співвідношенні 1:1 або 1:2 (залежно від температурного режиму). КАС — це, перш за все, дуже гнучкий додатковий інструмент живлення сільськогосподарських культур в умовах високоефективного виробництва. Окрім усіх вищенаведених переваг, КАС не забруднює довколишнє середовище, покращує споживання азоту під час засухи, а експлуатаційні витрати на його внесення значно нижче, ніж інших добрив. КАС можна використовувати в такі строки та способи: Восени — під основну обробку. Весною — під передпосівну обробку. В період вегетації сільськогосподарських культур для кореневого та позакореневого підживлення. Норми та дози внесення КАС залежать від виду культури, строку та способу внесення, попередника та інших факторів. При внесенні КАС необхідно використовувати розпилювачі для велико краплинного внесення рідких добрив. Найкращий час для позакореневого підживлення розчинами КАС — ранкові (за відсутності роси) та вечірні години. В прохолодну та хмарну погоду цю роботу можна проводити протягом дня. Не варто підживлювати рослини розчинами КАС за температури вище 20°С, низькій відносній вологості повітря (менше 56%), в сонячний день, адже в цих випадках можливі опіки листової поверхні рослин. Особливо підвладне опіку молоде листя рослин. Найбільш ефективна обробка КАСом в похмуру погоду. При внесенні КАС в якості поза кореневого підживлення рН розчину повинен бути у межах 8-9. Ефективність цього живлення в більшості залежить від погодних умов. Одразу після сильних дощів, сильної роси використовувати КАС не можна, адже опади роблять структуру верхньої пластинки листа більш проникною (відповідно більш чутливий), тому обробка посівів повинна проводитись після висихання листя рослин. Оптимальний час для внесення КАС у суміші з гербіцидами — вечірнє, адже поглинання азоту вночі проходить повільніше.

Резюмуючи переваги внесення КАС перед гранульованими добривами, можна відмітити такі переваги та недоліки:
ПЕРЕВАГИ:
- Висока ефективність застосування у будь-яких кліматичних зонах, у тому числі посушливих.
- Більш рівномірне внесення, точне дозування ті розподіл на площі.
- Можливість використання на різних стадіях вегетації культур.
- Швидке проникнення до ґрунту без необхідності обов’язкової додаткової обробки.
- можливість застосування в системах Mini-till и No-till.
- Пролонгованість дії.
- Скорочення технологічних витрат завдяки можливості поєднання внесення КАС в суміші з пестицидами та іншими рідкими мінеральними добривами (в першу чергу, з мікроелементами).
- Низька вартість одиниці діючої речовини у порівнянні з гранульованими формами.
НЕДОЛІКИ:
- Ризик опіку рослин, обумовлений нормою внесення, фазою та особливістю вегетації культури, погодними умовами.
- Необхідні особливі умови транспортування, зберігання.
- Необхідність спеціальної техніки для внесення.
При підживленні КАС потрібно досягти такого розміру краплини, щоб речовина скачувалась з рослини, тільки змочивши лист. В іншому випадку воно може отримати опік. А дефлекторні форсунки як раз дають потрібний велико крапельний розчин. Щілинні форсунки можуть бути використані виключно для внесення з гербіцидами з обов’язковим розчиненням КАСу водою; під час роботи у вітряну погоду слід використовувати шланги-подовжувачі.

Чому варто перейти на КАС:

Фото ємності для перевезення КАС.
Ємність для перевезення КАС 10 м3. від Профіпласт
Для внесення гранульованих добрив необхідна волога, щоб гранула могла розчинитись та поглинутись рослинами. Проте в умовах нашої агро кліматичної зони такий період, коли волога доступна та знаходиться в необхідній кількості — дуже нетривалий. Тому перехід на використання КАС розширює терміни внесення добрив, за рахунок чого знижується навантаження на технічну систему та гарантовано забезпечується підживлення культури, зменшуючи ризик «не потрапляння в технологічні строки». При використанні гранульованих добрив є обмеження у часі через необхідність внесення їх по мерзлоталому ґрунту, щоб техніка змогла зайти в поле та не наробити колій. КАС вноситься не тільки по мерзлоталому ґрунту, а й у більш пізній період, КАС, стікає по рослинам, швидко потрапляє в ґрунт та живить рослини. Внесення КАСу по полю більш рівномірне та набагато якісніше за внесення гранульованих добрив розкидачами-лійками. Для внесення КАС потребується значно менше допоміжної техніки, ніж при внесенні гранульованих. Логістика простіше і ефективніше: менше витрачається часу на завантаження, транспортування добрив. А весняний день, як відомо, рік годує. Крім того, при використанні цих добрив продуктивність агрегатів набагато вища. КАС працює як через листя, так і через коріння, завдяки тому, що в ньому три форми азоту, через листову поверхню засвоюється амідна форма, а нітратна та амонійна — через кореневу систему.

Особливості застосування КАС

Зберігати КАС краще в пластикових резервуарах (ємності з поліетилену). Металеві резервуари підвладні іржавінню, при цьому за рік вражається до 1 мм товщини металу. Іржа потрапляє у форсунки і забиває їх. Через це можливе нерівномірне внесення. В пластикових бочках корозія відсутня. Обприскування рослин добривом КАС може викликати на листах некротичні плями або ушкодження тканин. Ступінь ушкодження листя залежить від способу внесення (звичайною форсункою або велико крапельною), культури, фази її розвитку, дози добрива та погоди. Мінімальна температура повітря для внесення КАС: ?8 оС (якщо температура нижче — починається кристалізація, забивається система та шланги обприскувача). Дуже важливе для озимої пшениці перше весняне внесення КАС. Через те, що весною в ґрунті практично не залишається азоту, а рослини прокидаються від зими і потребують елементів живлення, перший полив КАСом – найкраще забезпечує культуру азотом. Доза КАСу в цей період (кущення — початок весняного зростання) — 100 кг/га. Другий полив — кущення перед виходом в трубку — 150 л/га на запланований врожай зерна 5-6 т/га. На озимому рапсі доза КАС вище. Краще вносити КАС методом полива на озимому рапсі дозою 200 — 250 кг/га по мерзлоталому ґрунту. На ярових зернових культурах — 100 кг/га у фазі 3 листа — початок кущення. Вносити КАС не рекомендується, коли температура повітря перевищує +20 оС та вологість повітря — більше 56%, адже імовірні опіки рослин. Допустимо внесення КАСу за температурі вище +20 оС, але низькими дозами розчину (60-80 л/га) та за умови розбавлення водою 1:1. Неможна вносити рідкі добрива КАС, регулятори росту та фунгіциди в дощ. Строки внесення добрив на озимих часто збігаються із термінами обробки посівів гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами. Для легкості транспортування використовують ємності 8-10 м3 з поліетилену. Також використовують баки в комплекті з помпою для змішування з додатками. Тому внесення рідкого азотного добрива КАС легко комбінувати із засобами захисту рослин від бур’янів та хвороби, проте за умови обов’язкового розбавлення водою 1:1 або 1:2.